Seidenbeutlowie Efraim i Menasze (Malíř)

Opis obiektu

Pokaż stopkę